Βραβεύσεις μαθητών

Βράβευση μαθητών Ε' Δημοτικών Σχολείων "Ο Μικρός Ευκλείδης"
Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 αίθουσα Ν. Γερμανός στην HELEXPO 20:00

Βράβευση μαθητών ΣΤ' Δημοτικών Σχολείων "Ο Μικρός Ευκλείδης"
Πέμπτη 19 Μαρτίου 2015 αίθουσα Ν. Γερμανός στην HELEXPO 20:00

Βράβευση μαθητών Γυμνασίων-Λυκείων "Θαλής- Ευκλείδης"
Κυριακή 22 Μαρτίου 2015 αίθουσα Ν. Γερμανός στην HELEXPO 12:00