Αίτημα για συμμετοχή στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή

 Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα με μικρά γράμματα και να τον στείλετε με email στο emethes@otenet.gr


Application for participation in the Organizing and Scientific Committee of the
7th International Week Dedicated to Maths 2015