Ανακοινώσεις

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ 

·         Καταληκτική ημερομηνία για συμμετοχή στις οργανωτικές επιτροπές:  30  Νοεμβρίου 2014.
·         Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών:  30  Ιανουαρίου 2015.
·         Έγκριση εργασιών από την επιστημονική επιτροπή: 15 Φεβρουαρίου 2015. 
·         Ανακοίνωση τελικού προγράμματος: 1 Μαρτίου 2015.
·         Τα πρακτικά θα διατίθενται κατά την έναρξη της Μαθηματικής Εβδομάδας.
·         Δηλώσεις συμμετοχής στο   emethes@otenet.grr